Jak to bylo s domy na Vlhké – historie koupě nemovitostí

Posted on

Zajímalo nás, jakým způsobem Dolfin k dotčeným nemovitostem přišel. V této chvíli máme k dispozici kupní smlouvy k některým z nich (nevíme, jaké všechny domy Dolfin vlastní). Obecně lze říci, že Dolfin domy nakupoval v průběhu posledních deseti až patnácti let od různých soukromých vlastníků, často menších skupin spoluvlastníků, kterým v domech patřily částečné podíly.

Mezi těmito kupními smlouvami vyniká případ toho, jakým způsobem Dolfin získal bytový dům na Vlhké 9. Z kupních smluv lze vyčíst, že vlastnictví Vlhké 9 na Dolfin převedl jistý Ing. Zdeněk Matoušek. Stalo se tak dvěma kupními smlouvami na přelomu let 2005 a 2006.
O dvě kupní smlouvy muselo jít pro to, že pan Matoušek byl vlastníkem pouze poloviny (tzv. ideálního podílu) domu. A druhý podíl patřil městu Brnu. Pan Matoušek proto uzavřel s Dolfinem kupní smlouvu na svou polovinu. Současně si ale ujednali, že pan Matoušek se pokusí získat od města i druhou polovinu. A v případě, že se mu to podaří, tak jí „obratem“ na Dolfin rovněž převede.
A k tomu nakonec i došlo. Město Brno v tomto případě neuhlídalo, že pan Matoušek v privatizaci druhé poloviny fakticky vystupoval pouze jako prostředník, který dům ihned převáděl dále na developera. První polovina domu byla prodána za 2,5 milionu Kč, druhá za pouhých 1,9 mil. Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *