Příklad nelegálního vyklízení bytu v ulici Bratislavská

Posted on

dopis
Toto oznámení bylo vyvěšeno na dveřích do bytu v domě vlastněném firmou Dolfin. Podobný způsob vyklízení bytu je přitom nelegální z níže uvedených důvodů:

1) Z uvedeného oznámení není zřejmé, zda nájemci byla doručena řádná výpověď z nájmu, pokud totiž nájemník má dluh na nájemném, je třeba mu nejprve dát výpověď. Nájemce má možnost v případě, že s výpovědí nesouhlasí, podat žalobu k soudu. Teprve v souvislosti se stakže končením nájemního vztahu je možné se s nájemce domluvit na vyklizení bytu.

2) Pronajímatel nemůže vyklízet byt sám případně za pomoci nějaké bezpečnostní agentury. Pokud nájemce odmítá byt opustit, může ho vyklidit pouze soudní exekutor nebo soudní vykonavatel,a to na základě pravomocného rozhodnutí soudu anebo na základě předem sepsaného notářského zápisu, kterým bylo dáno svolení k exekuci. Svévolné vyklizení bytu ze strany pronajímatele je zjevné zneužití práva nepožívající žádné právní ochrany.

3) Pokud pronajímatel do obydleného bytu vstoupil, věci nájemce odvezl a vyměnil zámek, pak se dopustil trestného činu porušování domovní svobody dle § 178 trestního zákona a případně i neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru dle § 208 trestního zákona.

4) Nájemce kromě trestního oznámení se může žalobou domáhat:
– náhrady majetkové újmy (například za ubytování v hotelu),
– náhrady nemajetkové újmy způsobené traumatickým zážitkem z neoprávněného zásahu do soukromí nájemce. K této žalobě by se mohly připojit i spolubydlící osoby nájemce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *