Nájemníci v domě hrůzy se postavili za svoje práva

Posted on Leave a comment

Dnes v Brně – Židenicích v nájemním domě na Markéty Kuncové 2 se po odpojení sedmi bytů vzbouřil nájemníci s podporou veřejnosti na místě. Po deseti hodinách vyjednávaní se za asistence policie podařilo prokázat, že na instalaci pěti bytů není žádná závada a elektřina byla znovu zapojena. Část nájemníků dnes podala hromadné trestní oznámení. Majitel domu dlouhodobě upíral […]

Brněnská Armáda spásy porušuje práva nájemníků a vlastní byty pronajímá draze

Posted on Leave a comment

Podle nájemní smlouvy, kterou má k dispozici iniciativa Chceme bydlet!, pronajímá Armáda spásy v domě na Staňkově ulici byty za cenu 150 korun za metr čtvereční. V téže smlouvě navíc našli členové iniciativy řadu vážných rozporů se zákonem.          Obyvatelům tohoto domu se kupříkladu zakazuje poskytnout komukoli nocleh  bez předchozího  souhlasu majitele. To konkrétně znamená i zákaz nechat […]

Jak to bylo s domy na Vlhké – historie koupě nemovitostí

Posted on Leave a comment

Zajímalo nás, jakým způsobem Dolfin k dotčeným nemovitostem přišel. V této chvíli máme k dispozici kupní smlouvy k některým z nich (nevíme, jaké všechny domy Dolfin vlastní). Obecně lze říci, že Dolfin domy nakupoval v průběhu posledních deseti až patnácti let od různých soukromých vlastníků, často menších skupin spoluvlastníků, kterým v domech patřily částečné podíly. […]

Příklad nelegálního vyklízení bytu v ulici Bratislavská

Posted on Leave a comment

Toto oznámení bylo vyvěšeno na dveřích do bytu v domě vlastněném firmou Dolfin. Podobný způsob vyklízení bytu je přitom nelegální z níže uvedených důvodů: 1) Z uvedeného oznámení není zřejmé, zda nájemci byla doručena řádná výpověď z nájmu, pokud totiž nájemník má dluh na nájemném, je třeba mu nejprve dát výpověď. Nájemce má možnost v […]

Schéma vlastnické struktury firmy Dolfin

Posted on Leave a comment

Na povrchu jednotně vystupující firma Dolfin funguje jako pavouk mnoha společností, z nichž každá vlastní nemovitosti v určité lokalitě. Stoprocentní podíl v těchto jednotlivých společnostech drží centrální společnost Dolfin Real Estate s.r.o. Za touto firmou stojí pánové Boussier a D’Agay, kteří ji společně ovládají srkze své firmy Mueron Jamay Investments a Gemelli Holding. V současnosti […]