Iniciativa Chceme bydlet! dosáhla prvního úspěchu, v protestu však pokračuje

Posted on Leave a comment

Více než stovce brněnských rodin hrozí, že se začátkem příštího roku octnou na ulici. Na jejich obranu vznikla iniciativa Chceme bydlet!, která ohlásila na 6. prosince průvod městem. Po zveřejnění konání demonstrace zaznamenala první úspěch: zástupce společnosti, která plánuje obyvatele vystěhovat, začal komunikovat jak s iniciativou, tak s městem. Dosud přitom mlčel.

Vladimír Loukota, jednatel společnosti Fidurock Brno zaslal iniciativě Chceme bydlet! v pondělí e-mail, v němž popírá, že by se před Vánoci měly octnout rodiny z jeho domů na ulici. Slibuje také vést jednání se sociálním odborem magistrátu. Obyvatelé domů v ulicích Stará, Vlhká, Bratislavská a Francouzská však mají oprávněné důvody se nadále obávat, že přijdou o střechu nad hlavou, aniž by měli možnost najít si nové bydlení.

Vladimír Loukota v e-mailu píše: „Naše společnost má jistý podnikatelský záměr, který je ale dlouhodobý a v žádném případě nezakládá záměr hromadného ukončování nájemních vztahů.“ Podle členů iniciativy svým vyjádřením potvrzuje jejich prvotní obavy: společnost Fidurock Brno, která domy odkoupila od firmy Dolfin R.E. se současnými nájemníky nepočítá.

Je jen otázkou, v jak velkých vlnách bude společnost obyvatele vystěhovávat. Mnoho z nich uzavřené nájemní smlouvy pouze na tři měsíce. Ty vyprší již od Nového roku, některé potom v březnu,“ uvádí mluvčí iniciativy Miriam Kanioková.

Iniciativa Chceme bydlet! proto nadále trvá na svých požadavcích, přestože započatou komunikaci hodnotí jako pokrok. Firma Dolfin domy dosud zanedbávala a nájemníkům nebyla schopna poskytnout nájemní smlouvu s obvyklou dobou pronájmu. Rodinám obnovovala smlouvy pouze po třech měsících, a právě proto nejsou nyní dostatečně chráněny před náhlým vystěhováním. Podle iniciativy by měla být nájemníkům zajištěna šance nalézt alespoň srovnatelné bydlení.

V městských bytech je standardem roční nájemní smlouva, protože krátkodobé smlouvy uvrhávají nájemníky do nejistoty. I pokud bude firma vystěhovávat nájemníky postupně v průběhu příštího půlroku, pro město bude obtížné zajistit jim bydlení,“ dodává členka iniciativy Alena Augustová.

Bytovou krizi by měl sociální odbor řešit na jednání se zástupci firmy, které má proběhnout v nejbližších dnech. Již nyní je ale zřejmé, že společnost Dolfin při uzavírání nájemních smluv nerespektuje zákon. Nájemní smlouvy obsahují ustanovení ohledně způsobu vyklizení bytu, která jsou v rozporu s občanským zákoníkem.To ilustruje i následující událost z tohoto týdne: na dveře jednoho z bytů v domě na Bratislavské 35 umístil vlastník upozornění o vystěhování. Nájemníkovi, který nebyl zrovna přítomen, nechal majitel byt vyklidit a vyměnit zámek. Svévolné vyklizení bytu ze strany pronajímatele porušuje domovní svobodu a pokládá se tak za protiprávní. Nájemníka může z bytu totiž vyklidit pouze soudní exekutor nebo soudní vykonavatel a to na základě pravomocného rozsudku soudu anebo předem sepsaného notářského zápisu, kterým bylo dáno svolení k exekuci.

Iniciativu Chceme bydlet! zatím podpořila ombudsmanka Anna Šabatová či organizace brněnský Sokol 1. Solidární demonstrace se uskuteční v úterý 6. prosince od 17:30 v parku v ulici Vlhká. Průvod pak bude pokračovat k sídlu firmy Dolfin R.E. a následně se přesune k Nové Radnici.

Akci organizují dobrovolníci a dobrovolnice různých názorů, věku i zaměření. Solidární síť aktivně propojuje všechny, kterým není lhostejná bytová politika a ty, kteří jsou sami ohroženi bytovou nouzí. Náklady na akci financují z vlastních zdrojů. Akce není organizována žádnou politickou stranou či hnutím.

Solidární síť Chceme bydlet! svolává na 6. prosince demonstraci proti spekulantům s byty

Posted on Leave a comment

Spekulace s nemovitým majetkem firmy Dolfin v Brně aktuálně ohrožuje více než sto rodin s dětmi. Na ochranu nájemníků vznikla iniciativa Chceme bydlet!, která upozorňuje, že se velké množství lidí může již od Nového roku octnout na ulici. Na 6. prosince od 17:30 svolává demonstraci.

Shromáždění započne v parku na ulici Vlhká, následovat bude pochod na Moravské náměstí k sídlu firmy Dolfin (Dolfin R.E. – Zábrdovice 1, s.r.o.), odkud bude pokračovat na Novou Radnici. Do protestu se zapojí i sami obyvatelé ohrožených domů. Podpořila jej ombudsmanka Anna Šabatová.

Situace se dotýká nájemníků v domech na Vlhké, Francouzské, Bratislavské a Staré ulici. Již od léta se dozvídají, že budou muset opustit svoje byty, jelikož se je vlastník rozhodl prodat firmě s těžko dohledatelnou sktrukturou, která sídlí v Amsterodamu. Nájemníci jsou v permanentní nejistotě, vedení firmy s nimi nekomunikuje. Prozatím není v silách města krizi řešit.

„Situace si žádá silnou občanskou reakci. Firma Dolfin RE vystavovala dlouhou dobu obyvatele domů nejistotě, nyní je uvrhla do neřešitelné bytové krize. Nedopustíme, aby zájem firmy odepřel rodinám možnost nalézt jiné bydlení,“ vysvětluje Miriam Kanioková, mluvčí iniciativy Chceme bydlet!.

Většina nájemníků dlouhou dobu dostává pouze krátkodobé nájemní smlouvy, většinou na tři měsíce. Žijí v neopravených domech, do kterých firma Dolfin neinvestovala téměř nic kromě některých oprav placených z veřejných prostředků získaných z evropských fondů. Za byty ve špatném stavu jsou nuceni platit vysoké nájmy ženoucí je do dluhů. Zato zisky firmy dál odcházejí do daňových rájů. Rodiny nemají moc možností, kam jít.

Postavení nájemníků je dlouho oslabováno jak nedostatečnou legislativní úpravou, tak i praktickým jednáním pronajímatelů. Případ firmy Dolfin ohrožující přímo svým jednáním osudy stovky rodin s dětmi je v poslední době nejkřiklavějším důkazem faktu, že být nájemníkem znamená často zažívat velkou nejistotu. Solidární síť Chceme bydlet! rovněž upozorňuje, že podobného jednání se dopouští velké množství pronajímatelů, kteří čistě v zájmu zisku bezohledně ohrožují základní jistoty občanů.

„Zájmy ohrožených lidí nikdo nehájí. Proto jsme se rozhodli podpořit všechny dotčené nájemníky a město, které se snaží nenadálou situaci řešit. Jeho úsilí však musí směřovat k poskytnutí běžného bydlení, nikoli k provizornímu řešení,“ upozorňuje mluvčí Alena Augustová.

Do podobných situací se dostává mnoho dalších lidí v Ostravě, v Praze, v Ústí nad Labem a dalších městech. Týká se nejen lidí ve vyloučených lokalitách, ale všech, kterým schází dostupné bydlení. Iniciativa Chceme bydlet! pokládá bydlení za základní právo. Riziko ztráty bydlení se týká všech občanů České republiky.

Iniciativu Chceme bydlet! podpořila ombudsmanka Anna Šabatová:
„Sto dvacet rodin, kterým končí nájemní smlouvy, je v bezvýchodné situaci. Zkušenosti i šetření Kanceláře veřejného ochránce práv ukazují, že pro Romy je mnohem náročnější pronajmout si byt. Bydlení v azylových domech a na ubytovnách má pro rodiny mnoho negativních důsledků a nevyplatí se ani státu, který je výrazně dotuje v příspěvcích na bydlení. Samospráva by měla napnout všechny síly k vyjednávání se soukromým majitelem a měla by také rodinám, které přijdou o bydlení, pomoci.“

Demonstraci Chceme bydlet! organizují dobrovolníci a dobrovolnice různých názorů, věku i zaměření. Solidární síť aktivně propojuje všechny, kterým není lhostejná bytová politika a ty, kteří jsou sami ohroženi bytovou nouzí. Náklady na akci financují z vlastních zdrojů. Akce není organizována žádnou politickou stranou či hnutím a nemá za cíl jakoukoliv politickou stranu či hnutí propagovat.

Kolektiv Chceme bydlet!

Chceme důstojné bydlení, ne zisky pro spekulanty!

Posted on Leave a comment

Proč?

O tom, že finanční zisky spekulantů s bydlením mohou mít větší význam, než lidské životy, právě v posledních měsících přemýšlí více než 110 rodin z brněnského „ghetta“, které se mají za měsíc vystěhovat. Žijí v rozbitých domech, do kterých majitel domů neinvestoval téměř nic kromě oprav fasád placených z veřejných prostředků získaných z evropských fondů. Zároveň jsou nuceny platit za plesnivé byty vysoké nájmy ženoucí je do dluhů. Zisky firmy odcházejí do daňových rájů. Smlouvy byly zkracovány tak dlouho, až nyní více než sto rodin čelí každé tři měsíce hrozbě ztráty domova. Nechtějí ztratit střechu nad hlavou, ale zároveň nemají žádnou možnost jiného bydlení. A netýká se to jen jich. Do podobných situací se dostává mnoho dalších lidí v Ostravě, v Praze, v Ústí nad Labem a dalších městech. Problém se přitom nedotýká jen lidí ve vyloučených lokalitách, ale všech, kterým schází dostupné bydlení. Lidé si berou hypotéku v časech nejisté práce. V časech, kdy celé sídliště, kde jste strávili život, může koupit jedna soukromá firma. Bydlení je naše právo. Bydlení je právo a zisk pro pár spekulantů na trhu s bydlením nemůže být na úkor tohoto práva. Každý má právo žít a důstojně bydlet!

Co s tím budeme dělat?

Proto v Brně vznikla iniciativa Chceme bydlet!. Jejím cílem je vytvořit solidární síť pro každého, kdo se v této situaci ocitl nebo nesouhlasí s těmito nekalými praktikami spekulantů. Nejde jim o lidi, ale pouze o zisk. Není to ojedinělý případ, je potřeba se spojit! Byznys s chudobou, vysoké nájmy, nulová údržba bytového fondu, arogantní chování ze strany pronajímatelů, to všechno jsou symptomy problému. Dosud jsme se jen bezradně dívali. Nenabízíme jednoduché řešení. Naším cílem je proto vytvořit širokou solidární skupinu, která poukáže jak na konkrétní případy těchto praktik, tak na systémové řešení v podobě nového přístupu samospráv k politice bydlení, stejně jako např. na potřebu zákona o sociálním bydlení. Zapojte se!

Jak se zapojit?   

Způsobů je mnoho – vyberte si ten svůj!

Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas s nekalými praktikami spekulantů 6. prosince do parku na Vlhké v 17:30. Cílem shromáždění a průvodu je poukázat na praktiky společnosti Dolfin RE, apelovat na městskou samosprávu s nutností jasného řešení této kritické situace, a především pomoci rodinám, jež se díky těmto spekulantům ocitly v krajní nejistotě a nouzi. Každá rodina by měla mít možnost oslavit Vánoce bez vědomí toho, že bude za 14 dní vyhozena z bytu kvůli ziskům v daňových rájích! Pomozme upozornit na tuto situaci a pomoci najít naději na důstojný a klidný domov!

Sdílejte informace na svém FB profilu!
Přidejte se, zapojte se do solidární sítě!
Ukažte, že Vám není tento problém lhostejný a nemlčte k němu ve Vašem okolí!
Máte možnost pomoci i jinak?
Sdílejte své zkušenosti a pomozte čelit těmto otřesným praktikám, kontaktujte nás!
Spojme se!